Stičišče aktualnih informacij o življenju in delovanju pripadnikov slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

4. januar 2018 ob 09:55 Avstrija

2017 bilo za SGZ „zelo pestro leto“

Slovenska gospodarska zveza (SGZ)
Foto: Slovenska gospodarska zveza (SGZ)

Letos mineva 30 let, odkar so ustanovili podjetniki iz vrst slovenske narodne skupnosti Slovensko gospodarsko zvezo (SGZ). Leto 2017 je bilo zelo pestro z 200 poslovnimi pogovori, ugotavlja predsednik SGZ Benjamin Wakounig.

Tudi SGZ mladina z novim zagonom

Leto 2018 je za Slovensko gospodarsko zvezo (SGZ) jubilejno. Mineva 30 let, odkar so nadstrankarsko organizacijo ustanovili poslovneži in podjetniki iz vrst slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ugled krovne gospodarske organizacije koroških Slovencev se je povečal, ko je bila izbrana za Slovenski poslovni klub v Avstriji (SPK) in to vlogo vrši medtem desetič. Z novim zagonom v jubilejno leto vstopa tudi mladinska sekcija SGZ mladina. Ob koncu leta je začela niz razprav ob začinjeni mizi, ki jo koordinira Ines Stupica.

„Podjetniki se identificirajo z nami“

Med novim, ali tem, kar si želijo mladi, da naj bi imelo svoje mesto, ter ustaljenim pa so dogodki, povezani s članicami in člani Slovenske gospodarske zveze, začenši pri poslovnih srečanjih in dogodkih, ki jih je bilo okoli 200, pogled na iztekajoče se leto 2017 začenja predsednik (SGZ) Benjamin Wakounig.

Ob tem, da SGZ utrjuje gospodarski položaj na južnem Koroškem, Wakounig v razmišljanja vključuje izvajanje strategije sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020, dejavnosti Slovenskega poslovnega kluba v Avstriji (SPK), nazadnje pa pričakovanja, povezana s projekti bilateralnega sodelovanja INTERREG v programskem obdobju 2014–2020. Med projekti v ocenjevanju omenja Connect SME Plus.


Več na slovenci.orf.at

Zadnje objave Slovencev v Avstriji