Stičišče aktualnih informacij o življenju in delovanju pripadnikov slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

26. marec 2018 ob 17:00 Avstrija

25 let Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva

Poročilo predsednika s 25. letnega Zbora članov društev v Križankah
25 let Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva
Predsedniki društev od leve J. Arah, J. Picej, S. Berka, L. Sodja, K. Kopecky, J. Stergar in M. Kuchling. Foto: Vito Tofaj
25 let Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva

Foto: Vito Tofaj

25 let Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva

Foto: Vito Tofaj

25 let Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva

Foto: Vito Tofaj

Predsednik društva Lovro Sodja je uvodoma pozdravil častne goste, najprej tri ustanovne člane društva, to so ing. Jože Strgar, prof. dr. Peter Fister in prof. dr. Andrej Umek. Pozdravil je tudi nekdanja ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Boštjana Žekša in gospo Ljudmilo Novak ter Borisa Pleskoviča, predsednika Svetovnega slovenskega kongresa. Zaradi bolezni se je opravičil g. Gorazd Žmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, nadomeščala ga je podsekretarka na Uradu za Slovence gospa Jelena Malnar. Predsednik delovnega predsedstva Zbora prof. dr. Andrej Umek je nato vodil slavnostni Zbor članov, na katerem so poročali: Lovro Sodja o delu društva v l. 2017, blagajničarka Damjana Pangerčič je podala blagajniško poročilo, dr. Andrej Umek pa poročilo nadzornega odbora. Vsa poročila so navzoči člani soglasno sprejeli, finančno poslovanje društva je pozitivno.

Dr. Umek je pozval k besedi najprej predsednika Lovra Sodjo, ki je na kratko predstavil 25-letno delovanje društva. Predstavil je jubilejni 40-stranski zbornik društva »Srečno, sosed – Servus, Nachbar«, ki ga je tudi uredil in v katerem so predstavljeni poleg Sodjevega nagovora tudi nagovori Gorazda Žmavca, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, slovenskega zunanjega ministra Karla Erjavca, avstrijske zvezne ministrice za Evropo, integracijo in zunanje zadeve dr. Karin Kneissl in avstrijske veleposlanice mag. Sigrid Berke. Vsi nagovori so dvojezični.

Veleposlanica Sigrid Berka je pozdravila prisotne in pohvalila dolgoletno uspešno delovanje društva pri povezovanju Slovenije in Avstrije zlasti na kulturnem področju in poudarila prizadevanja društva z besedami » V današnjem času ni samoumevno, da se ljudje prostovoljno angažirajo – in to že 25 let! Vaš predsednik, prof. Lovro Sodja, je poln idej in energije ter si neumorno prizadeva, da bi povezoval ljudi z obeh strani meje«. Želi si pa, da se društvo ne bi povezovalo samo s Koroško, saj ima Avstrija devet zveznih dežel.

Poleg nje so Zbor članov društva pozdravili tudi prof. Karmen Kopecky, predsednica mariborskega Društva slovensko- avstrijskega prijateljstva, ki je poudarila, da je navdih za organizacijo njihovega festivala KULT Štajerske, ki ga organizirajo na Štajerskem vsaki dve leti, dobila pri ljubljanskem društvu, ki vsako leto prireja Koroške kulturne dneve. Društvu je podarila grb mesta Maribora. Prisotne so pozdravili tudi Martin Kuchling, predstavnik Krščanske kulturne zveze iz Celovca, ki je društvu podaril zbirko pesmi nekdanjega tajnika Krščanske kulturne zveze Nužeja Tolmajerja »Tiha zemlja« in več DVD-jev s koroškimi pesmimi, dalje poslovodja Avstrijsko-slovenske družbe iz Celovca Jozef Picej, predsednik Kluba Korošcev iz Ljubljane Janko Arah, ki je podaril knjigo »Ljudje na Ravnah« o gradnji gimnazije na Ravnah in Janez Stergar, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani. Predsednica graškega Društva »Avstrijsko-slovensko prijateljstvo« Kasilda Bedenk se je zaradi bolezni opravičila, je pa v Zborniku društva objavljeno njeno daljše dvojezično poročilo o delovanju društva.

Zbor je glasbeno poživil oktet Oktetek iz Črnuč, ki je zapel tri slovenske narodne pesmi in s pesmijo skupaj s predsednikom Lovrom Sodjo čestital Jožetu Jeraju, častnemu predsedniku društva, ki je ravno danes praznoval svojo 80-letnico rojstva.

O poteku Zbora članov sta poročali TV SLO 1 v Odmevih 28. februarja, ORF Celovec v oddaji »Dober dan Koroška« ( 4. in 5. marca ), celovški Radio Agora ( 21.3.), koroška slovenska tednika Novice in Nedelja ter revija Zarja.

Lovro Sodja je v napovedi programa dela društva za l. 2018 vse prisotne povabil na 16. Koroške kulturne dneve, ki jih bo društvo v sodelovanju s Klubom koroških Slovencev organiziralo od 16. do 23. aprila v Ljubljani.

Delovanje društva sofinancirajo Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Avstrijski kulturni forum in družba Moro & Kunst, trgovanje z naložbenim zlatom iz Ljubljane.

Lovro Sodja

Zadnje objave Slovencev v Avstriji