Stičišče aktualnih informacij o življenju in delovanju pripadnikov slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

28. marec 2017 ob 09:34 Avstrija

Kapelski pasijon rešen pred pozabo

Kapelski pasijon rešen pred pozabo
Foto: ORF
Kapelski pasijon rešen pred pozabo

Foto: ORF

Kapelski pasijon rešen pred pozabo

Foto: ORF

Kapelski pasijon rešen pred pozabo

Foto: ORF

Kapelski pasijon je eno največjih odkritij starejšega slovenskega slovstva in slovenske dramatike zadnjih let. Po dolgem iskanju v arhivih ga je pred pozabo rešil Erik Prunč, nekdanji vodja instituta za prevajalske vede na univerzi v Gradcu. V nedeljo so odlomke predstavili v Železni Kapli.

Pasijon iz 18. stoletja

Pasijonska igra iz Železne Kaple, tako imenovani Kapelski pasijon, je najobsežnejše slovensko besedilo starejše dobe. Neznani pisec iz Železne Kaple ga je napisal verjetno med letoma 1771 in 1800. Rokopis vsebuje tudi besedilo starejših verzij pasijona, in je prvič izpričan v poročilih jezuitske province v Dobrli vasi za leto 1616.

Prunč financiral restavracijo

Rokopis z naslovom „komedija o Kristusovem trpljenju“ je leta 1899 našel tedanji kaplan v Železni Kapli Stefan Singer. Kot zgodovinar se je zavedal kulturno-zgodovinskega pomena dokumenta in ga je poslal v Gradec, kjer je nanj postal pozoren Karel Štrekelj. Kmalu se je izgubila sled, skoraj 100 let kasneje ga je po intenzivnem iskanju v arhivih o 80ih letih prejšnjega stoletja našel emeritirani univerzitetni profesor Erik Prunč, ki je takrat še bil vodja instituta za prevajalske vede na univerzi v Gradcu.

Iz svojih lastnih stroškov je financiral restavracijo rokopisa. Skupaj z Matijo Ogrinom z Instituta za slovensko literaturo in literarne vede Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti sta uredila tiskano izdajo Kapelskega pasijona.

V nedeljo sta znanstvenika knjigo, ki obsega nad 500 strani, predstavila v farni dvorani v Železni Kapli. Prireditev sta s petjem in scenskimi prikazi iz Kapelskega pasijona sooblikovala cerkveni pevski zbor in igralska skupina SPD Zarja.

„Povsod sem iskal“

Urednik knjige Erik Prunč poudarja, da je Kapelski pasijon našel ravno še ob pravem času, preden bi ga bile pojedle miši. V pasijon je vključen tudi monolog smrti, ki je po Prunčevem mnenju sploh eden najlepših, ki jih poznamo iz pasijonskih iger.

„Izvira iz jezuitske dramatike“

Slovenska gledališka kultura ima na Koroškem 200-letno tradicijo, na osnovi Kapelskega pasijona, ki izvira iz jezuitske dramatike, ugotavlja urednik Matija Ogrin.

„Pomemben dan za mnoge stroke“

Vodja narodopisnega instituta Urban Jarnik Martina Piko-Rustia želi ozavestiti vse, ki najdejo doma podobne rokopise, da skrbno ravnajo z njimi.

Knjiga o pasijonu je znanstvena, kritična publikacija, ki je namenjena vsem, ki se za to tematiko zanimajo, dodaja Prunč.


Več na slovenci.orf.at

Zadnje objave Slovencev v Avstriji