Stičišče aktualnih informacij o življenju in delovanju pripadnikov slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

22. november 2017 ob 16:46 Avstrija

Knjižni dar Slovenske prosvetne zveze

Knjižni dar Slovenske prosvetne zveze
Foto: ORF

Knjižni dar je Slovenska prosvetna zveza predstavila hkrati z novo številko literarne revije „Rastje“.

Pet knjig, avdio-zgoščenko in filmski DVD vsebuje knjižni dar 2018 Slovenske prosvetne zveze (SPZ). Poslovodja SPZ Janko Malle podčrtuje enkratno ceno, glede načelne usmeritve pa poudarja, da je vsebinsko opredeljen s koroško-slovensko literaturo.

Knjižni dar z digitaliziranimi dodatki

Priklicujoč si v spomin digitalizirani svet z vidika manjšin, temo 28. Evropskega kongresa narodnih skupnosti, nove tehnologije pridejo do izraza tudi ob primeru objav, ki jih je v knjižni dar 2018 uvrstil SPZ. Kot digitalni nosilki podatkov prihajata do izraza avdio-zgoščenka MePZ „Bilka“ N´mav čriez in filmska članov Scene 11 „Jošt in Jaka“, kakor zgoščenka Godbe na pihala iz Šmihela.

Kako pametni telefoni določajo potek življenja, je na dobrodušno šaljiv način v pesmi in deloma narečnih izrazih zbranim na predstavitvi približala Marjeta Černe, rojena Maraž. Seveda je bila mlada avtorica ena v dolgem nizu vabljenih na branje iz del, objavljenih v novi številki literarne revije „Rastje“.

O nastopajočih in tudi glasbenicah (Almi Gunzek&Almi Portič) je spregovoril Miha Vrbinc, glavni urednik literarne revije „Rastje“. Na podij je povabil Francija Serajnika, ki bo na sobotnem koncertu - "Anti-free-ze“ - literatura proti mrazu III predstavil zbirko narečnih pesmi: „L´bezen je ponovca Zlata“.

36 avtoric in avtorjev objavlja v novem „Rastju“

Novo številko literarne revije je nadrobno predstavil glavni urednik Miha Vrbinc, pač skladno z razporeditvijo po literarnih zvrsteh - od pesmi, preko proze, dramskih besedil do esejev in umetniških razmišljanj. Prej pa je izrekel vabilo k odkrivanju slovenskega literarnega sveta, kakor je v svojem uvodu zapisal Niko Kupper, predsednik Društva slovenskih pisateljev v Avstriji (DSPA).

V svoji vsestranski razčlenitvi literarne revije je Miha Vrbinc poudaril tudi likovno-umetniški doprinost. S svojimi deli je revijo opremil Vinzenz Gotthardt. Hkrati z Rastjem je SPZ predstavila svoj knjižni dar 2018. Da je revija „Rastje“ izšla enajstič, kaže na povečano pripravljenost pisanja, je prepričan poslovodja SPZ Janko Malle.

Povečani interes med drugim povezuje s prizadevanji Volbankove ustanove, ki v sodelovanju s Krščansko kulturno in Slovensko prosvetno zvezo razpisuje natečaj „Na dan z besedilom“.

Nadaljnja iztočnica za knjižni dar 2018 je knjiga z naslovom »Polet v moj svet« Ivane Kampuš. Gre za zbirko avtobiografsko obarvanih zgodb. Založnik Lojze Wieser je na papir prenesel zgodbice iz obdobja, ko sta bila Clara in Gregor še otroka. Posodobljeno besedilo Dalamtinove biblije prejme brezplačno, kdor kupi celoten knjižni dar.

En soavtor, Vinko Ošlak, je prispeval svoja razmišljanja za Koroški koledar, tako o 130-letnici esperanta, kakor 500-letnici reformacije. Etnologinje in sociologinje kulture Irena Destovnik, ki je uredila „Koroški koledar 2018“ s pogledom na ta zgodovinski mejnik omenja tudi prispevek literarnega zgodovinarja Matjaža Kmecla.

Pet knjig, avdio-zgoščenko in DVD vsebuje knjižni dar 2018 Slovenske prosvetne zveze, stane pa 48 evrov. Običajna tržna cena bi znašala 81,25 evrov, z nakupom celotnega paketa pa znaša prihranek prodajne cene posameznih knjig in zgošcenke kar 41 odstotkov. Posodobljeno besedilo Dalmatinove biblije prejme brezplačno, kdor kupi celoten knjižni dar. Kot dodatek je za ceno 15 evrov na voljo nova zgošcenka Godbe na pihala Šmihel.

Povezava: Slovenska prosvetna zveza


Več na slovenci.orf.at

Zadnje objave Slovencev v Avstriji