Stičišče aktualnih informacij o življenju in delovanju pripadnikov slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

28. september 2017 ob 16:13 Avstrija

Neskončna zgodba se nadaljuje

Žitara vas Grb
Grb občine Žitara vas. Foto: Občina Žitara vas

Spor zaradi dvojezičnega napisa se nadaljuje“, dnevnik Kleine Zeitung naslavlja poročilo v četrtkovi velikovški izdaji. Predmet poročila je neizpolnjena zahteva upokojenega ravnatelja Franca Kukovice in podpisnikov peticije za dvojezično krajevno tablo v Selah v občini Žitara vas.

„Identiteta, orientacija, občutek domačnosti“

Leta 2014 si je večina prebivalcev v Selah v občini Žitara vas, v kateri živi približno 180 prebivalcev, želela dvojezični napis - ustrezno pobudo je podpisalo nad 100 krajanov. Jeseni leta 2015 je vas Sele dobila enojezični, nemški krajevni napis. V dnevniku Kleine Zeitung je bilo mogoče prebrati utemeljitev župana občine Žitara vas Jakoba Straußa (SPÖ), da je moral ukrepati zaradi zakona o cestnem prometu (Straßenverkehrsordnung), odredbe za dvojezično krajevno tablo pa ni.

Nazadnje je pobudnik Franc Kukovica razposlal na gospodinjstva letak v obliki osmrtnice z obžalovanjem, da je bilo vasi vzeto krajevno ime. Oba deželna jezika posredujeta krajanom identiteto, orientacijo in občutek domačnosti. V velikovški izdaji Kleine Zeitung z dne 28. septembra navaja župana Jakoba Straußa (SPÖ), ki ni zavzel stališča, meneč, da je bila doslej tozadevno vložena zgolj peticija, ni bil pa vložen ustrezen predlog. Upokojeni ravnatelj Franc Kukovica vztraja, da mora ustrezen predlog priti v obravnavo do decembra letos. Če ne, bo vložil pritožbo na nadzorno oblast.

„Vložili smo konkreten predlog“

Če je bila doslej na mizi zgolj peticija za postavitev dvojezične krajevne table v duhu vseh, ki so podpisali že leta 2014, Andrej Hren, občinski odbornik Enotne liste v „Aliansi za Žitaro vas" priklicuje v spomin predlog meseca junija. Po izkušnjah z diskusijo, ki traja že neskončno, pa je Hren precej previden z izražanjem pričakovanj.

Ob poteku razprave, ki sega v začetek leta 2014, se bolj ali manj vsiljuje naslov iz sveta literature: Neskončna zgodba. V „Žitrajskem listu“ decembra 2016 je občinski odbornik Andrej Hren obžaloval zavlačevanje. In to, čeprav se je tretjina vseh prebivalcev izrekla za dvojezičen napis, in to ne anonimno, kot pri ljudskem štetju, temveč z imenom in podpisom.


Več na slovenci.orf.at

Zadnje objave Slovencev v Avstriji