Stičišče aktualnih informacij o življenju in delovanju pripadnikov slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

18. april 2017 ob 13:58 Avstrija

„Pomagali bomo na vseh plateh“

Glasbena šola na Koroškem
Foto: Glasbena šola na Koroškem

7. aprila 2015 je kolegij deželne vlade sprejel osnutek o spremembi zakona o koroškem glasbenem šolstvu, tako, da je s prvim julijem istega leta postala slovenska Glasbena šola na Koroškem (GŠ) del deželnih glasbenih šol. S tem je dežela tudi uresničila poglavje memoranduma, ki so ga sprejeli ob dogovoru o ureditvi dvojezičnih napisov na Koroškem.

Z integracijo Slovenske glasbene šole v deželni Musikschulwerk je bil zagotovljen obstoj ustanove, nerešeno pa je med drugim ostalo vprašanje, kako poravnati dolg iz prejšnjih let, za katerega jamčijo društveniki. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc zagotavlja pomoč.

Odbornikom so ostale obveznosti

S trajno ureditvijo vprašanja Slovenske glasbene šole na Koroškem bil zagotovljen obstoj šole, posledica pa je bila, da je dežela pod svoje okrilje prevzela samo „domače“, se pravi avstrijske učiteljice in učitelje, hkrati pa občutno zmanjšala tudi učne enote. To je pomenilo, da je šola izgubila več kot polovico učenk in učencev. Obenem pa so se odborniki društva „Glasbene šole“ znašli še pred dodatno težavo - dežela je sicer prevzela stroške za operativno delo, nakopičil pa se je v zadnjih letih delovanja tudi dolg, za katerega so jamčili in še jamčijo odborniki.

„Poravnali bomo dolgove in poskrbeli za prihodnost“

Skoraj dve leti med tem tečejo naprezanja, da bi se tega dolga končno otresli in, da bi šola spet pridobila več učnih enot - do zdaj le s skromnim uspehom. V doglednem času pa naj bi v obeh vprašanjih prišlo do premikov, napoveduje minister RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. Kot pojasnjuje minister, bo Slovenija namenila denar za odplačilo starih obveznosti, hkrati pa naj bi z odgovornimi na deželni ravni izdelali koncept, kako šoli spet nameniti več učnih enot in dodatnih pedagoginj in pedagogov.

V vprašanju Glasbene šole se stvari očitno razvijajo v pozitivno. Svoje pa želi prispevati tudi slovenski minister Gorazd Žmavc, ki je prepričan, da bo srednjeročno mogoče s skupnimi močmi najti možnosti, da bo 28. samostojna enota deželne glasbene šole spet pridobila več učnih enot in tudi učenk ter učencev.


Več na slovenci.orf.at

Zadnje objave Slovencev v Avstriji