Stičišče aktualnih informacij o življenju in delovanju pripadnikov slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

15. februar 2018 ob 13:41 Avstrija

Strokovni pristopi v dveh jezikih

Foto: ORF/lpd/fritzpress

V Katoliškem domu prosvete v Tinjah so v torek trinajst udeleženk in en udeleženec, ki so zaključili drugi izboraževalni tečaj za asistentke in asistente v vrtcih in za varuške, ki je obsegal 430 učnih enot in omogočil spoznavanje strokovnih pristopov v sloveščini, prejeli iz rok koroškega deželnega glavarja diplome.

Skupna ponudba treh izobraževalnih institucij

Že leta 2013 je deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) prvil vročil diplome. Medsebojno zaupanje je prevevalo ozračje na slovesni vročitvi diplom izobraževalnega tečaja za asistentke/ asistente v otroških vrtcih in za varuške. Z vsebino so tečaj, ki se je začel janaurja lani, v Tinjah zapolnili skupaj z Inštitutom za izobraževanje in svetovanje/ Institut für Bildung und Beratung, ter Delovno skupnostjo privatnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev, ter tako omogočili spoznavanje strokovnih pristopov v sloveščini.

Skupina trinajstih žensk je skupno z enim udeležencem pred več kot enim letom sprejela ponujeni izobraževalni tečaj za asistentke/ asistente v otroških vrtcih in za varuške.

Kopeinig: „Čestitam za korajžo in vztrajnost“

Z eno izjemo je uspelo vsem doseči zastavljeni cilj, rektor Katoliškega doma prosvete v Tinjah Jože Kopenig pa je zbranim izrekel besede priznanja. Kakor je razložil, so v Tinjah s premišljenim programom zasnovali trajnostno izobraževalno ponudbo za odrasle.

Upoštevajoč sodobne pojme na področju izobraževanja je dejal rektor Jože Kopenig, da so s tečajem prvenstveno zapolnili vrzel. Mogoče je bilo le ob sodelovanju zavzetega izobraževalnega referenta Daniela Sturma, ki je organizacijsko vodil ta tečaj.

Sturm: „Dan veselja za organizatorje in sodelujoče“

Z vedrejšim pogledom, kot še pred petimi leti, je o prehojeni poti spregovoril izobraževalni referent Daniel Sturm. V slovesni vročitvi diplom je prepoznal „dan veselja“ za trinajst absolventk in absolventa, ter za organizatorje: Inštitut za izobraževanje in svetovanje/ Institut für Bildung und Beratung, Delovno skupnost privatnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev in Dom v Tinjah.

Blajs: „Zaradi šibkejše pozicije pomembna ponudba“

Vključno s praktikumom je tečaj obsegal 430 učnih enot - vedno od četrtka do sobote. Ob zahvali predstavnikoma ustanov, ki sta tečaj izvedli, je Jože Blajs, tajnik Delovne skupnosti privatnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev opozoril prispevek referentk in referentov in vseh kakorkoli drugače vključenih oseb.

Salzmann: „Poleg teorije pomembna tudi praksa“

Vodja Inštituta za izobraževanje in svetovanje (Institut für Bildung und Beratung) Gerald Salzmann, ki je že v preteklosti opozoril na pomen interkulturnosti in večjezičnost je in tudi ocenil, da sta na področju elementarne pedagogike vedno pomembnejši, je na podelitvi diplom dodal še pomen raznovrstnosti in vključevanja.

Kaiser: „Vsi otroci si zaslužijo isto ponudbo“

Deželni glavar Kaiser je spregovoril o pomenu izobraževanja, začenši z mislijo Nelsona Mandele: „Družba se ne razodeva nikjer jasneje, kakor v načinu, kako ravna s svojimi otroki.“ Na Nelsona Mandelo je spomnil kot osebnost, ki je znala bolj kot katera druga odpuščati, hkrati se je Mandela zavedal, kako pomebni so otroci za prihodnost neke države in uresničitev njenih želja. Nato je povedal, zakaj je pod skupno streho združil vse agende izobraževanja v enem referatu.

Kakor že leta 2013 so diplome prejeli iz rok deželnega glavarja Petra Kaiserja, izobraževalnega referenta dežele. Veliko je bilo izrečenih besed o čustveni toplini. Ob tem pa je Kaiser tudi pribil, da so bili vsi sklepi v Skladu za dvo- in večjezične otroške vrtce sprejeti soglasno.

Za končani izobraževalni tečaj za asistentke/ asistente v otroških vrtcih in za varuške je listino letos prejelo trinajst udeleženk, njim se je pridružil še Primož Šteharnik, ki pa na slovesnosti ni bil navzoč. Glasbeno je slovesnost oblikovala Vokalna skupina deklet iz društva Initiativ Angola.


Več na slovenci.orf.at

Zadnje objave Slovencev v Avstriji