Stičišče aktualnih informacij o življenju in delovanju pripadnikov slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

10. oktober 2017 ob 10:02 Avstrija

Učenje slovenščine ostaja priljubljeno

šola na Koroškem
Sabina Sandrieser. Foto: Orf

Število prijav k pouku slovenščine ostaja na veljavnostnem območju manjšinskega šolstva na Koroškem v primerjavi z lanskim letom skorajda nespremenjeno. Malenkostno manj je prijav na ljudskih šolah, zato pa nekaj več na novih srednjih šolah.

Malo sprememb v primerjavi z lanskim letom

Na veljavnostnem območju manjšinskega šolstva na Koroškem je v tem šolskem letu od 4.500 otrok prijavljenih k pouku v obeh deželnih jezikih 2.044 deklet in fantov, kar je dobrih 45 odstotkov. Na 17 novih srednjih šolah je 305 prijav, kar pomeni 8,5 odstotka.

Izven veljavnostnega območja manjšinskega šolstva obiskuje dvojezični ljudski šoli v Celovcu 220 deklet in fantov, prijav na novih srednjih šolah v Šentvidu ob Glini in v Labotu pa je 32. Na Slovenski gimnaziji je malenkostno manj učenk in učencev, na Dvojezični trgovski akademiji v Celovcu malo več, na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu pa prav tako nekaj manj. Tu pa se je šola odločila za prostovoljno omejitev in v prvi letnik ni sprejela več kot 26 deklet in fantov.

„Sem absolutno zadovoljna“

V primerjavi z lanskim letom ostaja število prijav k dvojezičnemu pouku in k pouku slovenščine tako skorajda nespremenjeno. Vodja oddelka za manjšinsko šolstvo pri deželnem šolskem svetu Sabina Sandrieser je z razvojem vsekakor zadovoljna, kakor pravi.


Več na slovenci.orf.at

Zadnje objave Slovencev v Avstriji