Stičišče aktualnih informacij o življenju in delovanju pripadnikov slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

22. marec 2018 ob 15:32 Hrvaška

Pouk slovenščine od Gorskega kotarja do Medžimurja

Zanimanje za učenje slovenščine na Hrvaškem narašča, med udeleženci pouka so pogosto potomci slovenskega rodu, znanje jezika pa krepi pripadnost in vezi s Slovenijo nasploh, so nekatere izmed ugotovitev srečanja učiteljic, ki poučujejo slovenščino na Hrvaškem in so se zbrale 16.3.2018 v društvu Bazovica na Reki. Srečanje so pripravili Zavod RS za šolstvo, slovensko ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Inštitut za narodnostna vprašanja skupaj z društvom Bazovica.

Gre za prvo srečanje vseh učiteljev, saj pouk poteka po treh različnih modelih; kot dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture, za katerega je v celoti pristojna Slovenija in je večinoma organiziran v okviru društev (KPD Bazovica na Reki, SKD Istra v Pulju, SKD Ajda v Umagu, SKD Lipa v Buzetu, SKD Gorski kotar – v Prezidu, Čabru in Tršću ter SKD Triglav v Splitu in SKD Stanko Vraz v Osijeku). V okviru manjšinske zakonodaje in hrvaškega šolskega sistema poteka pouk slovenščine po modelu C v petih javnih osnovnih šolah (dve na Reki, dve v Matuljih ter v Buzetu) in na treh srednjih šolah (Druga gimnazija v Varaždinu in dve srednji šoli v Pulju, gimnazija in šola za oblikovanje).

Posebna oblika učenja pa na osnovi dogovora med državama že šesto leto poteka v osmih obmejnih osnovnih šolah v Varaždinski županiji, z učiteljicami, napotenimi iz Slovenije. V tem šolskem letu se je takšen pouk začel tudi v Medžimurski županiji, gimnaziji v Čakovcu in treh osnovnih šolah. Več o zanimanju za učenje slovenščine, razlogih in izzivih, ki jih to predstavlja učiteljem več Marjana Mirković.

Foto: Marjana Mirković


V Sotočjih podrobneje tudi o najbolj perečih temah, na katere so Slovenci v Avstriji opozorili zunanjega ministra Karla Erjavca, ki se je sestal z njimi pred obiskom avstrijske zunanje ministrice Karin Kneissl v Sloveniji. Z Gabrielom Hribarjem se pogovarjamo o razlogih, da lista Moja Južna Koroška, ki jo je vodil, ni uspela zbrati dovolj glasov za vstop v deželni zbor. O bližajočih se deželnih volitvah v FJK se pogovarjamo z goriško Slovenko Franko Padovan, županjo Števerjana, ene redkih občin v Furlaniji Julijski krajini, ki se ni povezala v medobčinsko unijo. Pridružimo se zagovornici Slovencev v madžarskem parlamentu Eriki Köleš Kiss, ki se je v okviru volilne kampanje srečala tudi s slovenskimi porabskimi upokojenci. Kakšen pa je odziv na evropsko državljansko pobudo Minority Safepack – Milijon podpisov za raznolikost v Evropi?

Zadnje objave Slovencev na Hrvaškem