Stičišče aktualnih informacij o življenju in delovanju pripadnikov slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

25. oktober 2017 ob 16:07 Italija

Generalni konzul Vojko Volk gost Sveta slovenskih organizacij

»Manjšina naj izkoristi pozitivno vzdušje med Italijo in Slovenijo«
Generalni konzul Vojko Volk gost Sveta slovenskih organizacij
Foto: Primorski dnevnik

TRST - Slovenska narodna skupnost v Italiji ima vse pogoje, da lahko v prihodnjih letih raste, je bila misel, s katero se je zaključilo prvo srečanje med vodstvom Sveta slovenskih organizacij in generalnim konzulom Republike Slovenije Vojkom Volkom. Sestanek je potekal na deželnem sedežu SSO v Trstu, kjer so generalnega konzula Volka sprejeli predsednik Walter Bandelj, pokrajinska predsednika za Trst in Gorico Igor Svab ter Franca Padovan, član izvršnega odbora Riccardo Ruttar ter funkcionarja Ivo Corva in Julijan Čavdek.

Predsednik SSO Bandelj se je v uvodnih besedah zahvalil generalnemu konzulu za obisk. V nadaljevanju je izpostavil trenutno osrednjo temo, ki zadeva nov volilni zakon in še vedno ostaja brez primernega zagotovila, s katerim bi Slovenci v Italiji samostojno izvolili svoja predstavnika v poslansko zbornico in senat. Drugo vprašanje se je tikalo slovenske zastave, ki naj jo javne uprave uporabljajo pri institucionalnih dogodkih kot znak prisotnosti slovenske narodne skupnosti na ozemlju. V tem smislu je v teku skupno dogovarjanje med glavnimi slovenskimi ustanovami in deželno upravo, da se zadevi da odgovarjajočo pravno določilo, piše v sporočilu SSO.

V pogovor so se nato vključili ostali udeleženci srečanja. Riccardo Ruttar je predstavil stanje Slovencev v videmski pokrajini in kako se je v zadnjih letih povečala občutljivost za narodno zavest in slovenski jezik. Odprto ostaja vprašanje, kako ohraniti ljudi na teritoriju, spodbudno pa je naraščajoče zanimanje za slovenski jezik v Vidmu. Goriška pokrajinska predsednica Franca Padovan je izpostavila delovanje krovne organizacije in njenih članic na Goriškem, pozitivno vzdušje, ki se krepi tudi zaradi čezmejnega sodelovanja, kjer odigrava glavno vlogo EZTS-GO in določene težave slovenskih občin v zvezi z deželno reformo krajevnih uprav. Tržaški pokrajinski predsednik Igor Svab, ki opravlja tudi funkcijo podpredsednika tržaškega občinskega sveta, je predstavil stanje v Trstu, kjer so prisotni še določeni predsodki do Slovencev, kot se nazorno kaže pri vprašanju odprtja občinskih jasli na Krasu. Funkcionar Ivo Corva, ki je pri SSO-ju zadolžen za evropske projekte pa je omenil razvoj programa Interreg Italija-Slovenija, v katerega sta vključeni obe krovni organizaciji SSO in SKGZ. Novosti v zvezi z državnim financiranjem iz zaščitnega zakona, novosti v zvezi s postopkom vračanja Narodnega doma v Ul. Filzi v Trstu ter ohranjanje pluralnosti slovenskih medijev v zamejstvu so bile še teme, katere so udeleženci obravnavali na srečanju in jim bodo v prihodnosti še posvečali posebno pozornost.

Generalni konzul Vojko Volk se je predstavnikom SSO zahvalil za srečanje in izpostavil pomembnost stalne izmenjave mnenj in stališč. Glede volilnega zakona je poudaril stališče Republike Slovenije, da je potrebno vprašanje še naprej obravnavati na podlagi določil zaščitnega zakona, pri tem pa poudaril, da bi bila neizvolitev slovenskega predstavnika v italijanski parlament zelo resna zadeva, na katero bi Slovenija odločno reagirala. Volk je še poudaril, da je nedvomno prišlo do pozitivnejšega vzdušja med dvema državama in je to potrebno izkoristiti s promocijo, v kateri morata skupno sodelovati Slovenija in slovenska narodna skupnost v FJK, navaja na koncu sporočilo SSO.


Več novic na www.primorski.eu

Zadnje objave Slovencev v Italiji