Stičišče aktualnih informacij o življenju in delovanju pripadnikov slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

1. september 2017 ob 12:57 Italija

Obnova vogalnih prostorov bo stekla prihodnje leto

Na prihodnji seji občinskega sveta tudi o Trgovskem domu
Trgovski dom Gorica
Trgovski dom v Gorici. Foto: Primorski dnevnik

GORICA - Z odobritvijo popravka k regulacijskemu načrtu, ki je nujno potreben za izvedbo obnovitvenih del v vogalnih prostorih Trgovskega doma, se bo sklenilo pridobivanje dosedanjih predvidenih formalnih obveznosti in se bo dejansko pričela realizacija izvršnega načrta. Tako pravita koordinator komisije za Trgovski dom Livio Semolič in arhitekt Dimitri Waltritsch, ki menita, da bo pot za obnovo doma v kratkem »le še navzdol«. Prvemu je namreč goriški odbornik Guido Germano Pettarin pred nedavnim napovedal, da bo občinski svet na svoji prvi seji po poletnem premoru, ki bo potekala 18. septembra, obnovitvenemu načrtu prižgal zeleno luč, kar je bilo v prejšnjih dneh potrjeno tudi na seji načelnikov.

Ureditev vogalnega dela palače, kjer bo v bodoče glavni vhod Feiglove knjižnice, predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo del, ki so bila že izvedena v obnovljeni pritlični dvorani na Verdijevem korzu. V novih prostorih bodo uredili podest, za kar potrebujejo dovoljenje občinske uprave, saj je vmesna etaža po načrtu večja od dovoljene.

Napovedano je bilo, da bo občinski svet zadevo obravnaval še pred junijskimi volitvami, a do tega žal ni prišlo. Urejanje bodočih prostorov slovenske knjižnice se bo torej pričelo in posledično sklenilo po predvidenem roku. »Po odobritvi občinskega sveta bomo izdelali izvršilni načrt. Pripravljen bo v teku tega leta,« je ocenil Waltritsch in dodal, da bo nato naročnik izbral gradbeno podjetje, ki bo obnovilo ta del Fabianijeve palače.

Kot znano je denar za preureditev vogalnih in kletnih prostorov poslopja že na razpolago. Dežela je določila, da bo v ta namen letos Narodni in študijski knjižnici (NŠK) dodelila 800 tisoč evrov, prihodnje leto pa dodatnih 300 tisoč.

Ker našo javnost zanima, kdaj se bo NŠK dejansko vselila v Trgovski dom, smo načrtovalca vprašali, koliko časa bodo predvidoma trajala obnovitvena dela. »Od trenutka odprtja gradbišča od 15 do 18 mesecev,« je ocenil Waltritsch, kar pomeni, da se bo knjižnica v Trgovski dom vselila leta 2019.

Dogajanje okrog Trgovskega doma je tudi drugače pestro. Semolič nas je opozoril, da je bil že podpisan formalni akt, na podlagi katerega si bosta NŠK in goriška državna knjižnica v Trgovskem domu izmenjali nekatere kletne prostore, kar bo pozitivno vplivalo na njuno bodoče delovanje.

Novosti se napovedujejo tudi glede vračanja slovenski manjšini drugega nadstropja palače, v katerem so delovali uradi ministrstva za pravosodje. Ravnatelj goriškega zapora Alberto Quagliotto, ki je zadolžen tudi za te urade, je Semoliču nedavno zagotovil, da so jih izpraznili in jih bodo v kratkem dodelili agenciji državne posesti. Na tej osnovi je Semolič stopil v stik in spodbudil ravnatelja agencije državne posesti za FJK, Pierluigija Di Blasia, naj ob pridobitvi teh prostorov sproži postopek njihove dodelitve Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje; to njihovo dogovorjeno novo namembnost je potrdil Paritetni odbor za slovensko manjšino. Nekaj formalnih težav pri prenosu uporabe prostorov z ministrstva za pravosodje na agencijo za državno posest sicer je, vendar Di Blasio je zagotovil, da bodo v kratkem odpravljene.

Matej Caharija


Več novic na www.primorski.eu

Zadnje objave Slovencev v Italiji