Stičišče aktualnih informacij o življenju in delovanju pripadnikov slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

30. avgust 2017 ob 15:33 Italija

Razpis za tri prevajalce v uradu FJK za slovenščino

Dežela Furlanija-Julijska krajina je pred dvema letoma ustanovila urad, ki naj bi bdel nad rabo slovenskega jezika v javni upravi. Urad še ni začel delovati, trenutno ima le vodjo, pred kratkim pa je dežela objavila razpis za prevajalce.
Večina uradov Dežele Furlanije-Julijske krajine ima sedež v palači tržaškega Lloyda na Trgu zedinjenja Italije. Foto: Rollroboter, CC BY-SA 3.0
Večina uradov Dežele Furlanije-Julijske krajine ima sedež v palači tržaškega Lloyda na Trgu zedinjenja Italije. Foto: Rollroboter, CC BY-SA 3.0

Centralni urad za slovenski jezik je pristojen za vodenje in usklajevanje ukrepov na področju rabe slovenščine v javni upravi, pojasnjujejo na Direkciji za kulturo Dežele Furlanije-Julijske krajine. Urad bo skrbel za tolmačenje in prevajanje, na primer med sejami deželne posvetovalne komisije. V okviru tako imenovane Mreže za slovenski jezik pa bo glavna naloga urada usklajevanje prevajalskega dela vseh jezikovnih uradov v 32 občinah v deželi. Cilj je tudi poenotenje slovenske terminologije in dvig kakovosti besedil.

Urad je pred dvema letoma nastal na pobudo paritetnega odbora za slovensko manjšino. Po težavah z razpisom za osebje je ta zdaj objavljen. Predsednica odbora Ksenija Dobrila je pojasnila: "Razpis je namenjen trem mestom prevajalca-tolmača. Na kadrovskem seznamu Centralnega urada za slovenski jezik, sta predvideni še dve mesti, in sicer za uradnika in za računalniškega tehnika. Na uradu je nameščena tudi načelnica, glede na to, da ima ta urad tudi organizacijsko avtonomijo."

O razlogih za zastoje pa je povedala: "Nekaj nejasnosti je zaradi vseh norm in predpisov, ki izhajajo tudi iz zakona o uravnoteženju javnih financ, ki omejujejo kadrovanje. Mnenja sem, da bi se morali na vladi v Rimu odločiti, ali je servisiranje manjšinskih jezikov nekaj dodatnega v lokalni upravi."

Vse potrebne kadre za delovanje urada naj bi po mnenju predsednice paritetnega odbora dobili do konca leta.

Prispevek Tjaše Lotrič:

Zadnje objave Slovencev v Italiji