Stičišče aktualnih informacij o življenju in delovanju pripadnikov slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

10. avgust 2017 ob 14:39 Italija

Zahteva po občinskih jaslih za slovenske otroke

Soglasna resolucija vzhodnokraškega rajonskega sveta
Jasli
Foto: Primorski dnevnik

Tržaška občina naj zadosti zahtevam družin na Krasu in naj ustanovi jasli s slovenskim pogovornim jezikom. Tako zahteva resolucija, ki jo je na zadnji seji soglasno odobril vzhodnokraški rajonski svet.

Resolucijo so predstavili rajonski predsednik Marko De Luisa in svetniki Marta Fabris, Stanislao Kalc, Emanuele Deste in Lara Dipace. V njej je uvodoma omenjeno, da je občinska odbornica za šolstvo zavrnila zahtevo zahodnokraškega rajonskega sveta o ustanovitvi dvojezičnih jasli na Krasu, češ, da »ne odgovarja potrebam tam živečih družin«. V resnici delujejo na občinskem ozemlju le ene slovenske občinske jasli, in sicer v Ul. Veronese s 17 mesti za slovenske otroke. Na tržaškem Krasu imajo družine na razpolago italijanske občinske jasli v Naselju S. Nazario pri Proseku s 27 mesti in jasli na Opčinah s 44 mesti. Prve so odprli leta 2002, »da bi odgovorili na zahtevo ozemlja,« (kot je zapisano v »osebni izkaznici jasli«,druge pet let pozneje, »da bi povečali tovrstno ponudbo na Krasu«. Za potrebe slovenskih družin pa ni na razpolago niti ena sekcija.

V dokumentu je zapisano, da je v šolskem letu 2016/2017 slovenske otroške vrtce v tržaški občini obiskovalo 328 otrok, od teh jih 82 obiskovalo tri otroške vrtce na območju Vzhodnega Krasa, ki sodijo v okvir Večstopenjske šole Opčine.

Rajonski svetniki so ocenili, da je - na podlagi teh objektivnih številk - 17 mest za slovenske otroke na celotnem občinskem območju povsem nezadostno za zadovoljitev potreb družin slovenskega jezika.

Dokument nadalje navaja zakonski odlok št. 65/2017, ki predvideva »zagotavljanje enakih možnosti pri vzgoji, da bi omogočili preraščanje neenakosti in ozemeljskih, gospodarskih, etničnih in kulturnih zaprek.«

Nadalje so spomnili, da se je župan svojčas zavzel, »da bi deklice in fantki slovenskega jezika od nič do treh let lahko koristili vzgojne usluge v jaslih v našem mestu in na našem ozemlju v svojem materinem jeziku,« in še dodali, da je med strateškimi cilji tržaškega občinskega proračuna 2017/2019 predvideno »odprtje novih jasli do izteka mandata te uprave.«

Na podlagi vseh teh ugotovitev in »zagotovil« je rajonski svet s soglasno odobreno resolucijo pozval župana in odgovorno odbornico, naj prisluhnita zahtevam družin s Krasa in naj poskrbita za ustanovitev slovenskih jasli. (mk)


Več novic na www.primorski.eu

Zadnje objave Slovencev v Italiji