Stičišče aktualnih informacij o življenju in delovanju pripadnikov slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

20. junij 2018 ob 14:28 Italija

»Zastava slovenske manjšine naj bo enaka zastavi Republike Slovenije«

Predsednika SSO in SKGZ pisala paritetnemu odboru
Slovenska zastava
Slovenska zastava. Foto: BoBo

TRST - Predsednika krovnih manjšinskih organizacij Rudi Pavšič (SKGZ) in Walter Bandelj (SSO) sta predsednici institucionalnega paritetnega odbora za probleme slovenske manjšine Kseniji Dobrila posredovala predlog, da bi na eni od naslednjih sej paritetnega odbora obravnavali vprašanje zastave slovenske narodne skupnosti v Furlaniji Julijski krajini.

V nadaljevanju pisma predsednika krovnih zvez pišeta: »Pri tem se sklicujeva na 10. člen zaščitnega zakona, ki pravi, da je v seznamu določenih občinah, delih občin ter krajih in ustanovah, ob italijanskem predvidena raba slovenskega jezika na napisih javnih uradov, na uradnih papirjih in na splošno na vseh javnih napisih kot tudi na praporih. Ta določila se uveljavljajo tudi pri toponomastičnih napisih in pri cestnih oznakah. V tem smislu sta pomembna tudi 7. člen zaščitnega zakona in 6. člen deželnega zakona št. 27 z dne 27. novembra 2001. Smatrava, da v ta seznam sodi tudi zastava slovenske narodne skupnosti v naši deželi, kot to velja za druge manjšine v Evropi, tudi za italijansko narodno skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem.«

Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij menita, da bi morala biti zastava slovenske narodne skupnosti v Italiji ista, ki je uradno veljavna za Republiko Slovenijo. Troje zastav - Republike Italije, Republike Slovenije in Evropske unije - bi po Pavšičevi in Bandljevi oceni torej najbolje predstavljalo prisotnost in narodno pripadnost Slovenk in Slovencev v naši deželni stvarnosti. O tem vprašanju je na zadnji seji razpravljal izvršni deželni odbor SSO.

Več novic na www.primorski.eu

Zadnje objave Slovencev v Italiji