Stičišče aktualnih informacij o življenju in delovanju pripadnikov slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

7. februar 2018 ob 09:16 Hrvaška

Vse manj rojakov in govorcev slovenščine na Hrvaškem

"Mladi v slovenskem zamejstvu – družbeni in kulturni kontekst ter sodobni izzivi" je naslov raziskave, ki je potekala med letoma 2013 in 2016. Raziskovalci z Inštituta za narodnostna vprašanja iz Ljubljane, Slovenskega raziskovalnega inštituta iz Trsta, Slovenskega znanstvenega inštituta ter Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik iz Celovca so med drugim ugotavljali, kakšen je položaj mladih rojakov v zamejstvu, izobrazba, mobilnost, verski nazor, politična predelitev in sistem vrednot. V vsaki državi (Italija, Avstrija, Madžarska i Hrvaška) so naredili 60 anket in 6 intervjujev med mladimi, starimi od 15 do 29 let.

Mladi so v starajoči se populaciji manjšina. Tako lahko govorimo tudi o manjšini v manjšini, je na predstavitvi prve od štirih monografij z naslovom "Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu" poudarila urednica doktorica Vera Kržišnik Bukić in ob tem opozorila na različne razmere, tako da ne morejo govoriti o enotnem zamejstvu, temveč o več zamejstvih. Razmere so v marsičem podobne v Italiji in Avstriji ter na drugi strani na Madžarskem in Hrvaškem. In kaj je pokazala raziskava med mladimi v hrvaškem delu zamejstva?

Število rojakov in govorcev slovenščine nenehno upada, opozarja doktorica Barbara Riman, zato vzorec raziskave ni ravno reprezentativen. Tako kot v drugih državah je tudi na Hrvaškem višja izobrazbena raven v primerjavi z ostalim prebivalstvom. Hierarhija vrednot je podobna, kot jo imajo vrstniki na Hrvaškem, ločijo pa se po manjši religioznosti in levo usmerjenih političnih stališčih. Več o ugotovitvah raziskave na Hrvaškem lahko slišite v pogovoru Marjane Mirković z raziskovalko doktorico Barbaro Riman, vodjo enote INV-ja na Reki

Vsebina in foto: Marjana Mirković

Naslovnica: Dr. Barbara Riman

Zadnje objave Slovencev na Hrvaškem